برچسب: کاور

چرا تصاویر با کیفیت و با جذاب در کاور آهنگ استفاده نمیکنیم ؟ 0

چرا تصاویر با کیفیت و با جذاب در کاور آهنگ استفاده نمیکنیم ؟

چرا تصاویر با کیفیت و با جذاب در کاور آهنگ استفاده نمیکنیم ؟ یکی از مشکلاتی همیشه بوده و هست ، عدم استفاده از تصویر خوب برای کاور های موسیقی است . متاسفانه خوانندگان...